22 decembrie 2010 - Workshop regional de diseminare si sensibilizare a RECP in Orhei

22.12.2010 \\ Czech Republic (2010)

Programul National de Producere mai Pura (NCPP) din Republica Moldova este menit sa ofere si sa coordoneze servicii cu referinta la metodele, practicile, tehnologiile si politicile ce tin de conceptul Eficientizarii Resurselor si a Producerii mai Pure (RECP). 

La una din companiile din raionul Orhei, antrenate in evaluarea RECP, a fost organizat un Workshop regional de diseminare a conceptului RECP in scopul sporirii constientizarii si dedicatiei metodelor si beneficiilor acestui concept. 

Au participat reprezentanti ai autoritatilor locale, intreprinderilor municipale si companiilor de procesare alimentara. 

La finele evenimentului participantii au fost invitati de catre gazda - Chateau Vartely, intr-o excursie de vizionare a complexului si proceselor de producere.

21 decembrie 2010 - Workshop regional de diseminare si sensibilizare a RECP organizat la Ungheni

21.12.2010 \\ Czech Republic (2010)

In cooperare cu Primarul orasului Ungheni si Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila - Ungheni a fost organizat Workshopul regional de diseminare si sporire a sensibilizarii catre conceptul Eficientizarii Resurselor si a Producerii mai Pure (RECP) in raionul Ungheni.

La eveniment au participat reprezentantii intreprinderilor municipale din Ungheni si intreprinderilor industriale din regiune, precum si reprezentantul autoritatii consiliului raional Nisporeni. 

Participantii din partea antreprenoriatului si administratiei locale s-au aratat interesati de oportunitatile conceptului RECP si au manifestat dedicatie prioritatilor de protectie a mediului la nivel de comunitate si regiune.

20 decembrie 2010 - Conferinta Nationala dedicata promovarii Dezvoltarii Durabile Industriale in RM

20.12.2010 \\ Czech Republic (2010)

NCPP-Moldova a organizat Conferinta Nationala de Dezvoltare Durabila Industriala si primovare a RECP in RM. Programul National de Producere mai Pura din Moldova, este o initiativa nationala sub egida Programului global de RECP al UNIDO-UNEP si este sustinut financiar la prima etapa de Guvernul Republicii Cehia. 

Reprezentanti ai Guvernului central si local a Republici Moldova, Ambasadei Cehiei, sectorului antreprenorial, academic, civil, UNDP, ADA, Centrului National pentru Producere si Consum Durabil din Romania au participat la Conferinta. 
Rene van Berkel, seful Departamentului UNIDO pentru Producere Durabila si mai Pura a inminat Certificate expertilor nationali, implicati in programul de evaluare RECP. 

In perioada 2009-2010 acest Program (NCPP) a desfasurat in Moldova activitati de constientizare, instruire a auditorilor, si a efectuat evaluari de Eficienta a Resurselor si Producerii mai Pure la unele intreprinderi din sectorul alimentar si constructie. Aceste activitati impreuna au demonstrat un potential considerabil pentru beneficii economice si de mediu posibile de atins prin implimentarea metodelor, practicilor si tehnologiilor RECP.

3 noiembrie 2010 - Vizita Managerului de Proiect UNIDO la "Chateau Vartely"

03.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

Vizita in Moldova a managerului de proiect - Rene Van Berkel, a inclus de asemenea intruniri cu companiile ce au initiat implementarea conceptului RECP. 

Expertul national, prof.univ.dr. Ion Stratan a prezentat succint raportul de evaluare RECP, facind sugestii de recomandare pentru implementarea optiunilor indentificate la Chateau Vartely. 

Managerului de proiect i-au fost prezentate detalii despre procesele de producere si lantul de activitati al companiei, fiind familiarizat si cu abilitatile dibace ale echipei manageriale de la vinaria Chateau Vartely.

2 noiembrie 2010 - Training cu expertii nationali si prezentarea unui soft nou produs de UNIDO-UNEP pentru documentarea/monitorizarea rezultatelor RECP la nivel de intreprindere

02.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

Dr. Rene van Berkel, Manager de Proiect UNIDO, a prezentat expertilor nationali caracteristicile principale ale soft-ului "Enterprise Level Indicators for Resource Productivity and Pollution Intensity Tool", precum si setul de indicatori destinat intreprinderilor, explicind cum pot fi utilizati acesti indicatori pentru initierea documentarii/monitarizarii rezultatelor acestora.

Expertii Nationali urmeaza sa utilizeze acest produs software la intreprinderile evaluate in prezent si la cele ce vor fi evaluate in continuare pentru documentarea/monitorizarea progresului de adoptare a conceptului RECP la nivel national, determinind astfel si profilul de baza al eficientei resurselor pina la implementarea conceptului RECP si dupa implementarea acestui concept.

2 noiembrie 2010 - Sedinta Boardului Executiv National

02.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

La cea de-a doua sedinta a Boardului Executiv National au fost prezentate succint realizarile cu privire la implementarea programului NCPP-Moldova, precum si planurile de viitor. 

Necatind la resursele financiare limitate aflate la dispozitie, NCPP deja a demonstrat, ca adoptind metodologia RECP companiile evaluate au reusit sa isi optimizeze unele operatiuni doar cu unele masuri relativ-directe si ne-costisitoare, avind rate mari de recuperare. Evaluarile la aceste intreprinderi sunt directionate in mare parte asupra eficientei consumului energiei electrice, si managementul apei/apei uzate. 

Programul NCPP-Moldova va trece la etapa sa completa de implementare, ce prevede consolidarea capacitatilor institutionale si profesionale, diseminarea RECP, managementul cunostintelor, demonstrari la intreprinderi (in deosebi la intreprinderile din sectorul alimentar, constructii si servicii municipale) [UNIDO_NCPP_Moldova_Concept]. 

In final, membrii NEB au fost recunoscatori pentru activitatile realizate de programul NCPP-Moldova si au oferit tot sprijinul necesar pentru Programul-Conceptual RECP-UNIDO pentru Moldova. 

2 noiembrie 2010 - Vizita Managerului de Proiect la "Fabrica Elemente de Constructii"

02.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

In scurta sa vizita in Moldova, Managerul de Proiect UNIDO, Rene Van Berkel, a vizitat Fabrica Elemente de Constructii(FEC) - producator al articolelor betoniere, la care in prezent are loc implementarea conceptului RECP.

Au fost purtate discutii in contextul eficientizarii resurselor, cu participarea activa a managementului operational si a expertilor nationali, fiind oferite sugestii de generare a optiunilor.

Un potential enorm in reducerea consumului de energie, apa, precum si deseurilor de producere a fost identificat la FEC.

1 noiembrie 2010 - Prezentarea rapoartelor de evaluare RECP elaborate de expertii nationali

01.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

La intrunire expertii nationali au prezentat Managerului de Proiect rapoartele de evaluare RECP efectuate la intreprinderile implicate in acest program: Prometeu, Lactis, Carmez, Fabrica Elemente de Constructii si Chateau Vartely.

Intreprinderile au inceput implementarea optiunilor RECP ne-costisitoare, documentind productivitatea si beneficiile de mediu.

Solutiile identificate care necesita mijloace financiare substantiale au fost discutate cu Managerul de Proiect.

Expertii nationali au fost incurajati sa continue evaluarea sistematica RECP pentru a identifica alte optiuni RECP posibile.

1 noiembrie 2010 - Seminarul de Consultare si Planificare a Programului de Eficienta a Resurselor si Producerii mai Pure in Moldova

01.11.2010 \\ Czech Republic (2010)

Au participat reprezentantii Guvernului local si central, companiilor industriale, sectorului academic si civil.

Managerul de Proiect UNIDO Dr. Rene van Berkel a prezentat (1) Programul comun al UNIDO-UNEP de RECP si (2) Proiectul UNIDO de RECP in sustinerea pe viitor a NCPP in Moldova (2011-2013), oferind subiecte pentru discutii cu partile interesate.

Directorul National Dna Lucia Sop a prezentat informatie cu privire la nivelul implementarii RECP in Republica Moldova.

Participantii au sprijinit planurile de viitor ale NCPP si au manifestat interes pentru colaborare si sinergie cu NCPP.

31 mai 2010 - Deschiderea oficiului NCPP Moldova

31.05.2010 \\ Czech Republic (2010)

Conform prevederilor contractului, Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM), ce a fost selectata de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO) sa gazduiasca Programul National de Producere mai Pura, a oferit un birou cu o suprafata de 18 m2 amplasat la etajul 2 a Facultatii de Energetica. Fiind situat chiar in inima Capitalei, pe strada 31 august 1989, nr.78, accesul antrepenorilor si a diferitor invitati ai programului, este facilitat considerabil. Toate cheltuielile de intretinere a biroului sunt suportate de UTM.

27 mai 2010 - Participarea prorectorului UTM la Conferinta IMM 2010

27.05.2010 \\ Czech Republic (2010)

La 27 mai 2010, prorectorul studii de masterat si doctorat, Dr. hab., prof. univ., dna Larisa Bugaian a participat la Conferinta Internationala a intreprinderilor Mici si Mijlocii cu genericul "Inovatii. Modernizare. Management Performant", din cadrul Forumului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova.

Evenimentul a avut loc la "Leogrand Convention Center" or. Chisinau, unde dna Bugaian a prezentat tema - Necesitatea pregatirii antreprenoriale intr-o universitate. 

Referindu-se la Programul National de Producere mai Pura gazduit de UTM, dna Bugaian a mentionat despre instituirea acestuia si necesitatea implementarii ample a conceptelor, metodelor, tehnicilor si politicilor de Eficienta a Resurselor si Producere mai Pura in Republica Moldova.

Sursa: www.odimm.md

22 martie 2010 - Prima intrunire a Boardului Executiv National

22.03.2010 \\ Czech Republic (2010)

La 22 martie 2010, a avut loc prima intrunire a Boardului Executiv National (NEB) cu participarea reprezentantilor Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Camerei de Comert si Industrie, Academiei de Stiinte, INQUA Moldova, Managerului de Proiect UNIDO, Ambasadei Cehiei, si Directorul Programului National NCPP. NEB a fost creat sa acorde supraveghere si directionare NCPP. 

18 februarie 2010 - Vizita reprezentantilor UNIDO la Ministerul Mediului

18.02.2010 \\ Czech Republic (2010)

La 18 februarie 2010, ministrul Mediului Gheorghe Salaru a avut o intrevedere cu Rene Van Berkel, seful Departamentului Producere Durabila si mai Pura a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO) si Vladimir Dobes - cercetator stiintific, care au efectuat o vizita de lucru la Ministerul Mediului. 

In cadrul intrunirii au fost puse in discutie oportunitatile de cooperare dintre Ministerul Mediului si UNIDO, exprimindu-se convingerea, ca se va realiza o cooperare fructuoasa pentru binele cetatenilor Republicii Moldova. 

Dl Gheorghe Salaru a subliniat ca Ministerul Mediului acorda o atentie deosebita promovarii Producerii mai Pure si dezvoltarii capacitatilor institutionale in acest domeniu.

In cadrul intrevederii s-a discutat posibilitatea crearii unui Program/Centru National de consultanta si demonstrare a bunelor practici in domeniul Producerii mai Pure, sub egida UNIDO si cu sustinerea Guvernului Ceh.

Sursa: www.mediu.gov.md