Grupul de lucru pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi

14.02.2020 \\ Programul Național de Producere mai Pură (Centrul RECP)

Centrul Național pentru Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (Centrul RECP) a participat la ședința Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi.
Ședința s-a axat pe:
• rezultatele implementării EU4Environment în Moldova în trimestrul IV, 2019;
• planurile/activitățile sub-componentelor EU4Environment planificate pentru 2020 de partenerii de implementare/organizațiile implementatoare;
• implementarea Programului pentru promovarea economiei verzi pentru 2020;
• sinergia cu alte proiecte/acțiuni
Reprezentantul Centrului RECP a atenționat asupra tărăgănării inițierii procesului de implementare a componentei Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură din cadrul EU4Environment, menționând că Centrul RECP are capacitățile necesare pentru implementarea cu succes a Producerii mai Pure la întreprinderile/organizațiile din Moldova, astfel reiterând disponibilitatea pentru EU4Environemnt.

www.mei.gov.md