Conceptul de Eficientizare a Resurselor şi Producere mai Pură

 1. Eficientizarea Resurselor si Producere mai Pura (RECP)
 2. Schimbarea contextului global
 3. Reteaua RECP

 

1. Eficientizarea Resurselor si Producere mai Pura (RECP)

    Notiunea de Eficientizare a Resurselor si Producere mai Pura(RECP) se refera la metodele si practicile Producerii mai Pure ca instrumente ce genereaza multiple beneficii relevante solutionarii urmatoarelor probleme globale acute:

 • Mitigarea emisiilor gazelor cu efect de sera si adaptarea catre schimbarea climei;
 • Atitudine catre epuizarea resurselor de apa, combustibilului si altor resurse naturale;
 • Asigurarea locurilor de munca decente;
 • Stoparea degradarii mediului.

    Din aceste considerente, conceptul RECP se bazeaza pe aplicarea sporita la procese, produse si servicii a strategiilor de prevenire a poluarii mediului cu scop de sporire a eficientei si reducerii riscurilor pentru factorul uman si mediul inconjurator.

In acest fel RECP se refera sinergic si separat la cele trei dimensiuni de durabilitate (Economie, Mediu, Social):
ECONOMIC: Eficienta Activitatii de Producere consta in optimizarea consumului productiv de resurse naturale (materiale, energie si apa); 
ECOLOGIC: Managementul Mediului contribue la minimizarea impactului asupra mediului prin reducerea deseurilor si emisiilor; 
SOCIAL: Dezvoltarea Factorului Uman se refera la minimizarea riscurilor asupra factorul uman si a comunitatii, sprijinind dezvoltarea acestora.

 

 

    Strategia revizuita a programului Producere mai Pura si Eficienta a Resurselor (RECP), ce prevede cooperare intre NCPC si NCPP pe plan global este formulata de UNIDO si UNEP. Ca rezultat, Programul comun UNIDO-UNEP de Producere mai Pura si Eficienta a Resurselor (RECP), (vezi www.unido.org/cp) a fost aprobat pentru implementare globala in februarie 2009. Acest Program se axeaza asupra productivitatii multiple a resurselor si beneficiilor pentru mediu inconjurator; crearea capacitatilor umane, tehnice si institutionale de co-proprietate locala; si promovarea implementarii strategiilor si politicilor.

    Insa, varianta de definitie a Producerii mai Pure (CP), formulata de UNEP inca in 1991 se mai aplica si actual: �Producerea mai Pura consta in aplicarea continua asupra proceselor de producere, produse si servicii a strategiilor integrate de prevenire a poluarii mediului inconjurator in scopul sporirii eficientei, reducerii riscului asupra factorului uman si mediului�. Un set de practici si tehnici de Producere mai Pura complimentare sunt posibile pentru aplicare, ce includ solutii de cost redus sau chiar de zero cost pina la investitii semnificative si tehnologii avansate si inofensive mediului dupa cum urmeaza:

 1. Masuri de �buna gospodarire�: prevederi adecvate de prevenire a scurgerilor si varsarilor si de atingere a nivelului standard, respectiv de intretinere si functionare a practicilor si prescriptiilor;
 2. Substituirea materialelor la intrare: inlocuirea la intrare a materialelor periculoase si ne-regenerabile cu materiale mai putin periculoase si regenerabile sau cu materiale cu termen mai lung de exploatare;
 3. Control sporit asupra proceselor: modificarea prevederilor de functionare si mentinere a instructiunilor de exploatare a utilajului, si mentinerea evidentei functionarii proceselor cu efecienta sporita si proceselor cu rate scazute de generare a deseurilor si emisiilor.
 4. Modificarea echipamentului: modificarea echipamentului de producere in scopul obtinerii gradului sporit de eficienta a proceselor cu reducerea generarii deseurilor si emisiilor;
 5. Substituire a tehnologiilor: substituirea tehnologiilor, consecutivitatii de procesare si/sau sintetizare a cailor/fluxurilor de producere in scopul minimizarii ratei de generare a deseurilor si emisiilor;
 6. Recuperarea interna/reutilizarea: reutilizarea deseurilor pentru aceleasi procese sau in alt scop aplicabil in cadrul intreprinderii;
 7. Producerea produselor secundare utile: transformarea deseurilor eliminate anterior in materiale care pot fi reutilizate sau reciclate de catre alte intreprinderi;
 8. Modificarea produselor: modificarea caracteristicilor produsului cu scopul minimizarii impactului asupra mediului generat de produsul respectiv pe parcursul folosirii sau dupa finisarea exploatarii produsului, sau cu scopul minimizarii impactului acestui produs asupra mediului generat in procesul de producere al acestuia.

 

 

 

2. Schimbarea contextului global

    Necesitatea abordarii problemei de schimbare a climei a devenit mai urgenta si mai actuala. Preocupare imediata intr-un numar crescind de localitati a devenit problema indestularii cu apa si alte resurse. Aceste necesitati se axeaza asupra celei mai importante provocari de decuplare a cresterii economice de la consumul sporit de resurse naturale si energie si de la poluarea sporita a mediului. Dezvoltarea industriala durabila este necesara in mod urgent pentru imbunatatirea sanatatii publice, cresterii venitului si nivelului de viata, concomitent reducind consumul de resurse, micsorind poluarea, deseurile si impactul asupra mediului. UNIDO si UNEP au recunoscut concomitent aceste provocari si au reactionat prin initiative de scara larga organizate pentru sporirea Industriei si Economiei �Verzi�.

 

 

    Programul de Centre Nationale de Producere mai Pura (NCPC) a confirmat, ca industria in tarile in tranzitie si in curs de dezvoltare are potential semnificativ de reducere a intensitatii utilizarii materialelor, energiei si poluarii, pe unitate de productie industriala. Toate acestea reduc la fel si amprenta asupra mediului in general (carbon, apa, etc.) si in acelasi timp sporesc competitivitatea si productivitatea. Acest fapt este esential pentru atingerea scopului final de decuplare a cresterii economice de la consumul sporit de resurse naturale si de la continuarea degradarii mediului. Notiunea de Producere mai Pura si Eficientizare a Utilizarii Resurselor(RECP) accentueaza oportunitatile strategice existente pentru intreprinderi ce pot combina simultan sporirea productivitatii cu dispozitiile imperative din domeniile social si de mediu.

 

3.1 Abordare Programata

UNIDO si UNEP au integrat experienta dobindita de la Centrele Nationale de Producere mai Pura(NCPC) si strategia Programului de Eficientizare a Resurselor si Producere mai Pura(RECP), initiat cu eforturi comune. In anul 2009 aceasta Strategie a fost aprobata spre implementare. Strategia sustine imperativa/dispozitia globala de decuplare a cresterii economice de la degradarea continua a mediului si epuizarea resurselor naturale. Programul are drept scop majorarea productivitatii resurselor si performantei de mediu a intreprinderilor si organizatiilor in tarile in tranzitie si in curs de dezvoltare. Rezultatul preconizat este raspindirea larga a adoptarii si adaptarii metodelor, practicilor, tehnologiilor si politicilor de RECP. Decada din urma a demonstrat, ca acestea sunt relevante si aplicabile. Provocarea acum este de a amplifica aplicarea acestor practici, in asa fel, ca acestea sa devina realitate practicata de fiecare zi, nu doar simple initiative izolate la un numar limitat de intreprinderi selectate.

Programul de RECP este implementat prin cele 4 module de interventie. Fiecare modul include citeva activitati si rezultate de baza:

 1. Retea de Prestare a Serviciilor de RECP: expasiunea, consolidarea si dezvoltarea continua a capacitatilor retelei Centrelor si Programelor Nationale de Producere mai Pura si altor furnizori de servicii RECP. Aceasta include intensificarea retelei si managementului competentelor, extinderea RECP in alte tari si sprijinirea Programelor si Centrelor Nationale de Producere mai Pura existente spre extinderea activitatilor si impacturilor lor.
 2. Aplicari tematice de RECP: implementarea RECP la intreprinderi si alte organizatii, si monitorizarea rezultatelor, in special privind eficienta resurselor, activitatilor sigure si responsabile de producere; prevenirii deseurilor si emisiilor.
 3. Stimularea RECP: amplificarea RECP la nivel de politici guvernamentale si finantelor intreprinderilor in scopul incurajarii intreprinderilor si organizatiilor spre implementarea RECP.
 4. Inovarea RECP: consolidarea si/sau initierea capacitatilor nationale de inovare in scopul sprijinirii adoptarii si adaptarii a Tehnologiilor Inofensive Mediului si elaborarea produselor durabile ce convin contextului industrial national.

 

 

    Aceste componente sunt implementate cu imbinari flexibile sa asigure suport efectiv la nivel national, regional si global si sa dezvolte in continuare metodele, instrumentele, politicile si tehnologiile de RECP. Aceasta se obtine prin: 
• Activitati ale programelor globale: acestea se desfasoara la un nivel global si asigura cadrul de activitati regionale si nationale. Aceasta include revizuiri si evaluari, elaborare de instrumente, consolidarea capacitatilor si management de competente.
• Proiecte substantiale/individuale: acestea se refera la implementarea modulelor de interventie in tarile-participante la Program prin proiecte specifice unor tari si destinate crearii/consolidarii capacitatii, sau prin proiecte tematice ce pot fi desfasurate in multiple tari, spre exemplu, de eficientizare a resurselor, management de chimicale sau industrii cu cuantum redus de carbon.

 

 

3.2 Activitatea Retelei si Managementul Competentelor

    Reusita Programului este conditionata de efectivitatea retelei si de managementul competentelor dintre Programele si Centrele Nationale de Producere mai Pura si a organizatiilor ce presteaza servicii de RECP. In luna octombrie 2009 prima Sedinta Globala a UNIDO-UNEP privind activitatea retelei de RECP a fost gazduita de catre Guvernul Elvetiei in Luzern. Participantii au decis fondarea retelei RECP-NET. Aceasta retea este o retea globala pentru promovarea RECP in tarile in tranzitie si in curs de dezvoltare. Membrii acestei retele sunt organizatiile ce presteaza servicii de RECP tarilor in tranzitie si in curs de dezvoltare. In calitate de agentii de patronaj pentru reteaua de RECP-NET, in comun UNIDO si UNEP prin Programul sau de RECP vor sprijini reteaua RECP-NET.

    Reteaua RECP-NET are drept scop infaptuirea si contributia la implementarea efectiva si eficienta a RECP. Acest fapt de asemenea, faciliteaza colaborarea intre Sud-Sud si Sud-Nord si transmiterea competentelor, experientei si tehnologiilor relevante RECP.

Functiile retelei RECP-NET vor include:

 • Inovatia si Managementul Competentelor;
 • Consolidarea capacitatii;
 • Advocacy/promovarea;
 • Siguranta calitatii si Activitati de Marcare/Branding.

 

3.3 Bunele Practici de Organizare, Management si Guvernare menite NCPC-lor

    NCPC si alti Furnizori de Servicii de RECP urmeaza sa imbine prestarea serviciilor de RECP intru beneficiul intreprinderilor cu rolul de advocacy/promovare a RECP ca bun public la nivel national. Cadrul legal/institutional necesar pentru realizarile sus-mentionate depinde de circumstantele nationale.

    Pentru sprijinirea Centrelor Nationale de Producere mai Pura in dezvoltarea lor institutionala, practicele bune de organizare, managementul si guvernare au fost identificate si revizuite in colaborare cu NCPC din Guatemala, Slovacia, Africa de Sud, Tanzania si Vietnam.

    Acestea au stabilit cele 5 elemente ale practicelor bune, si anume:

 • Strategie: claritate in viziune, activitati si resurse necesare;
 • Autonomie: abilitate de a determina strategia proprie, de a defini activitati proprii si de a controla finantele proprii, fiecare in limitele admise de mandatul misiunii si viziunii;
 • Management operational: procese si sisteme de afaceri care ar asigura folosirea optimala a resurselor cu scopul realizarilor strategice;
 • Mediul de afaceri: identificarea necesitatilor clientilor si elaborarea serviciilor si altor produse pentru satisfacerea acestor necesitati;
 • Expertiza/Competente: acumularea si pastrarea competentelor in cadrul organizatiei si asigurarea aplicarii eficiente a acestora la prestarea serviciilor.