Vizite de monitorizare la membrii Cluburilor NU RISIPI

17.07.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Membrii cluburilor NU RISIPI sunt în continuu susținuți să implementeze opțiunile de eficientizare a resurselor și producere mai pură, în vederea creșterii productivității resurselor și reducerii intensității poluării la întreprinderile lor.
Utilizarea echipamentelor performante de monitorizare asigură acuratețea înregistrării datelor și prezentării beneficiilor obținute.

Forumul Mondial pentru Economia Circulară 2017, Helsinki, Finlanda

05.06.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Forumul Mondial pentru Economia Circulară (WCEF) 2017 a servit ca o ocazie de a prezenta progresele membrilor RECPnet la un număr larg de părți interesate, inclusiv Comisia Europeană, guvernele naționale și fondurile de dezvoltare internațională.
Evenimentul a oferit, de asemenea, șansa participanților la Forumul Mondial pentru Economia Circulară să afle mai multe despre activitatea RECPnet și să facă schimb de soluții și oportunități de RECP în economiile în curs de dezvoltare și cele emergente, inclusiv despre activitățile RECP întreprinse în Moldova.

www.sitra.fi/grand-opening-integrating-circular-economy-global-agenda,
www.sitra.fi/collective-impact-sustainable-consumption,
www.sitra.fi/circular-design-products,
www.sitra.fi/financing.

Conferința globală de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură (RECP) – crearea parteneriatelor pentru dezvoltarea economiei circulare și a abordărilor de eco-inovare, Helsinki, Finlanda

03.06.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Reprezentantul NCPP-Moldova a participat și a contribuit la Conferința Globală RECPnet, cu axarea pe crearea parteneriatelor pentru dezvoltarea economiei circulare și a abordărilor de eco-inovare organizată din partea Rețelei globale de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură (RECPnet), de către UNIDO și UN Environment. Conferința Globală RECPnet a fost organizată cu ocazia Forumului Mondial pentru Economia Circulară 2017.
În urma implementării Programului Global RECP, a fost demonstrată o dovadă a conceptului de economie circulară prin prezentări ale studiilor de caz privind economia circulară și ecoinovare, și stabilite activitățile viitoare de amplificare a RECP în cadrul parteneriatelor globale pentru economia circulară și ecoinovare.
Membrii RECPnet au folosit această ocazie să discute progresele regionale, pentru a alinia modalitățile operaționale ale RECPnet la oportunitățile existente, să-și îmbunătățească eficiența operațiunilor RECPnet și amploarea impactului acesteia, în conformitate cu Strategia operațională pentru RECPnet 2015 -2020. Alegerea comitetului și președintelui executiv al RECPnet au avut loc la întâlnirile de la Helsinki.

www.recpnet.org,
www.sitra.fi.

Masa rotundă privind finanțarea investițiilor în Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură la întreprinderile mici și mijlocii în Georgia și în cadrul parteneriatului estic –EaP GREEN

26.04.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Masa rotundă privind investițiile în RECP pentru IMM-uri a avut loc la Tbilisi, Georgia și s-a axat pe oportunitățile de finanțare a proiectelor RECP, abordând posibile căi de a reduce decalajul dintre companii și instituțiile financiare pentru finanțarea și implementarea activităților RECP, inclusiv adaptarea și adoptarea tehnologiilor inovatoare de RECP.
Reprezentanții Componentei Demonstrative RECP în Moldova au contribuit cu analiza oportunităților de finanțare disponibile pentru întreprinderile și organizațiile din Moldova și a opiniei sectorului de afaceri cu privire la criteriile de finanțare acceptabile pentru realizarea proiectelor de RECP.

Întrunirea de coordonare a proiectului demonstrativ de RECP, în cadrul EaP GREEN

25.04.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Întrunirea finală de coordonare și planificare a fost organizată pentru a împărtăși rezultatele implementării componentei RECP, a discuta aspecte ale contextelor naționale și a face schimb de bune practici privind implementarea generală a proiectului in 2014-2017 în toate cele 6 țări ale EaP GREEN.
Impactul de multiplicare si amplificare a RECP la nivel național în Republica Moldova a fost prezentat de coordonatorul național RECP și include: sectorul de afaceri dispus să implementeze și să-și expună experiența în RECP, modelul eficient de multiplicare a RECP, includerea RECP în documentele strategice naționale, precum și menținerea expertizei vederea continuității serviciilor RECP.

Masa rotundă "ECONOMIA VERDE. Fabricat în Moldova"

03.02.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Reprezentantul Componentei Demonstrative a UNIDO, EaP GREEN, Lucia Sop a prezentat rezultatele Conferinței Naționale RECP desfășurate la 2 februarie 2017 și realizările acestei Componente Demonstrative RECP, la Masa Rotundă "Economia Verde. Fabricat în Moldova ".

Unul din scopurile Mesei Rotunde "Economia Verde. Fabricat în Moldova" a fost prezentarea către public proiectul Foii de Parcurs în vederea promovării economiei verzi în Republica Moldova și integrarea recomandărilor din cadrul Programului EaP GREEN.

www.tvrmoldova.md,
www.realitatealive.md,
www.privesc.eu,
www.m.trm.md.

Ședința grupului de lucru interministerial pentru dezvoltarea durabilă și economia verde

03.02.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Echipa Componentei Demonstrative RECP a UNIDO a participat activ și a contribuit la definitivarea proiectului Foii de Parcurs pentru dezvoltarea durabilă și economia verde în cadrul grupului de lucru interministerial, condus de Ministerul Economiei și Ministerului Mediului, în cadrul programului EaP GREEN, finanțat de Uniunea Europeană.

Conferința Națională de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură - NU RISIPI !

02.02.2017 \\ EaP GREEN (2014-2017)

Conferința Națională de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură – NU RISIPI, a fost desfășurată în Chișinău și a unit peste 100 de membri ai Cluburilor NU RISIPI din regiunile Orhei, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căușeni, precum și părțile interesate.
Conferința a fost organizată în cadrul Programului Uniunii Europene de înverzire a economiilor din țările Parteneriatului Estic (EaP GREEN) în Republica Moldova, cu suportul financiar generos al Uniunii Europene.
Marturii/confirmări ale întreprinzătorilor cu privire la aplicarea RECP și predispunerea lor să continue Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură a impresionat pozitiv reprezentanții guvernamentali și internaționali.
Cooperarea la nivel local și între partenerii din cadrul Parteneriatului Estic – EaP GREEN a fost re-confirmată servind ca un pilon pentru mai bune rezultate finale în comun.