Ședința Grupului de lucru privind dezvoltarea durabilă și economia verde

07.02.2019 \\ Programul Național de Producere mai Pură (Centrul RECP)

Programul Național de Producere mai Pura/Centrul RECP a participat la întrunirea grupului de lucru interministerial privind promovarea dezvoltării durabile și economia verde în Republica Moldova.
Discuția în cadrul ședinței s-a axat pe:

  • asigurarea continuității coordonării promovării implementării principiilor economiei verzi la nivel național și în anul 2019;
  • procesul de planificare și includere a măsurilor din Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 (HG nr. 160 din 21.02.2018) în planurile de activitate a ministerelor/instituțiilor;
  • prezentarea generală a Proiectului regional pentru Țările Parteneriatului Estic „EU4 Environment”, altor proiecte și inițiative în domeniu, care sunt în proces de implementate sau vor demara în 2019.

 

www.mei.gov.md

www.madrm.gov.md