assign("page_home",$rowp); if (($_GET["m"]=='send') && ($_SESSION['captcha']==$_POST['captcha'])) { $smarty->assign("forma", 1); { $email = addslashes($_POST['email']); $nume = $_POST['nume']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $telefon=$_POST['telefon']; $email=$_POST['email']; $additional=$_POST['additional']; $subject = "Site feedback"; $message = " Nume.....: $nume telefon..: $telefon e-mail...: $email Aditional: $additional Acest email este generat automat si este forma de contact de pe site!"; mail(EMAIL_ADMINISTRATIV, $subject, $message,"From: ".EMAIL_SENDER.""); } } else $smarty->assign("forma", 0); $smarty->assign("main_content_template", "contact.tpl.html"); } ?> 18 februarie 2010 - Vizita reprezentantilor UNIDO la Ministerul Mediului - NCPP

18 februarie 2010 - Vizita reprezentantilor UNIDO la Ministerul Mediului

18 februarie 2010 - Vizita reprezentantilor UNIDO la Ministerul Mediului
18.02.2010

La 18 februarie 2010, ministrul Mediului Gheorghe Salaru a avut o intrevedere cu Rene Van Berkel, seful Departamentului Producere Durabila si mai Pura a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO) si Vladimir Dobes - cercetator stiintific, care au efectuat o vizita de lucru la Ministerul Mediului. 

In cadrul intrunirii au fost puse in discutie oportunitatile de cooperare dintre Ministerul Mediului si UNIDO, exprimindu-se convingerea, ca se va realiza o cooperare fructuoasa pentru binele cetatenilor Republicii Moldova. 

Dl Gheorghe Salaru a subliniat ca Ministerul Mediului acorda o atentie deosebita promovarii Producerii mai Pure si dezvoltarii capacitatilor institutionale in acest domeniu.

In cadrul intrevederii s-a discutat posibilitatea crearii unui Program/Centru National de consultanta si demonstrare a bunelor practici in domeniul Producerii mai Pure, sub egida UNIDO si cu sustinerea Guvernului Ceh.

Sursa: www.mediu.gov.md