1 noiembrie 2010 - Prezentarea rapoartelor de evaluare RECP elaborate de expertii nationali

1 noiembrie 2010 - Prezentarea rapoartelor de evaluare RECP elaborate de expertii nationali
01.11.2010

La intrunire expertii nationali au prezentat Managerului de Proiect rapoartele de evaluare RECP efectuate la intreprinderile implicate in acest program: Prometeu, Lactis, Carmez, Fabrica Elemente de Constructii si Chateau Vartely.

Intreprinderile au inceput implementarea optiunilor RECP ne-costisitoare, documentind productivitatea si beneficiile de mediu.

Solutiile identificate care necesita mijloace financiare substantiale au fost discutate cu Managerul de Proiect.

Expertii nationali au fost incurajati sa continue evaluarea sistematica RECP pentru a identifica alte optiuni RECP posibile.