assign("page_home",$rowp); if (($_GET["m"]=='send') && ($_SESSION['captcha']==$_POST['captcha'])) { $smarty->assign("forma", 1); { $email = addslashes($_POST['email']); $nume = $_POST['nume']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $telefon=$_POST['telefon']; $email=$_POST['email']; $additional=$_POST['additional']; $subject = "Site feedback"; $message = " Nume.....: $nume telefon..: $telefon e-mail...: $email Aditional: $additional Acest email este generat automat si este forma de contact de pe site!"; mail(EMAIL_ADMINISTRATIV, $subject, $message,"From: ".EMAIL_SENDER.""); } } else $smarty->assign("forma", 0); $smarty->assign("main_content_template", "contact.tpl.html"); } ?> 3 noiembrie 2010 - Vizita Managerului de Proiect UNIDO la "Chateau Vartely" - NCPP

3 noiembrie 2010 - Vizita Managerului de Proiect UNIDO la "Chateau Vartely"

3 noiembrie 2010 - Vizita Managerului de Proiect UNIDO la
03.11.2010

Vizita in Moldova a managerului de proiect - Rene Van Berkel, a inclus de asemenea intruniri cu companiile ce au initiat implementarea conceptului RECP. 

Expertul national, prof.univ.dr. Ion Stratan a prezentat succint raportul de evaluare RECP, facind sugestii de recomandare pentru implementarea optiunilor indentificate la Chateau Vartely. 

Managerului de proiect i-au fost prezentate detalii despre procesele de producere si lantul de activitati al companiei, fiind familiarizat si cu abilitatile dibace ale echipei manageriale de la vinaria Chateau Vartely.