assign("page_home",$rowp); if (($_GET["m"]=='send') && ($_SESSION['captcha']==$_POST['captcha'])) { $smarty->assign("forma", 1); { $email = addslashes($_POST['email']); $nume = $_POST['nume']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $telefon=$_POST['telefon']; $email=$_POST['email']; $additional=$_POST['additional']; $subject = "Site feedback"; $message = " Nume.....: $nume telefon..: $telefon e-mail...: $email Aditional: $additional Acest email este generat automat si este forma de contact de pe site!"; mail(EMAIL_ADMINISTRATIV, $subject, $message,"From: ".EMAIL_SENDER.""); } } else $smarty->assign("forma", 0); $smarty->assign("main_content_template", "contact.tpl.html"); } ?> 17 iunie 2015 - Intrunirea Boardului National Executiv - NCPP

17 iunie 2015 - Intrunirea Boardului National Executiv

17 iunie 2015 - Intrunirea Boardului National Executiv
17.06.2015

Boardul National Executiv al NCPP Moldova s-a intrunit sa sa discute progresul activitatilor NCPP pentru I-ul si al II-lea trimestru al anului curent si sa revizuiasca evolutia componentei de politici de RECP.