assign("page_home",$rowp); if (($_GET["m"]=='send') && ($_SESSION['captcha']==$_POST['captcha'])) { $smarty->assign("forma", 1); { $email = addslashes($_POST['email']); $nume = $_POST['nume']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $adresa_l1=$_POST['adresa_l1']; $telefon=$_POST['telefon']; $email=$_POST['email']; $additional=$_POST['additional']; $subject = "Site feedback"; $message = " Nume.....: $nume telefon..: $telefon e-mail...: $email Aditional: $additional Acest email este generat automat si este forma de contact de pe site!"; mail(EMAIL_ADMINISTRATIV, $subject, $message,"From: ".EMAIL_SENDER.""); } } else $smarty->assign("forma", 0); $smarty->assign("main_content_template", "contact.tpl.html"); } ?> 27 mai 2015 - Intrunirea Clubului NU RISIPI Ungheni - NCPP

27 mai 2015 - Intrunirea Clubului NU RISIPI Ungheni

27 mai 2015 - Intrunirea Clubului NU RISIPI Ungheni
27.05.2015

In cadrul intrunirii tematice a Clubului NU RISIPI Ungheni, membrii Clubului au studiat bazele eficientei apei / gestionarea apei, precum si au determinat productivitatea resurselor de apa la intreprinderile participante.

Seminarul de lucru s-a petrecut in sala de sedinte a Consiliului Raional Ungheni.

www.crungheni.md