Nivel regional

Programele si Centrele Nationale de Producere mai Pura (NCPP si NCPC) au initiat colaborarea regionala in scopul dobindirii competentelor, diseminarii informatiilor si distribuirii resurselor, si intru sporirea procesului educativ. In America Latina, a fost creata reteaua "CPLatinNet" in scopul intrunirii Centrelor de Producere mai Pura infiintate in cadrul programului UNIDO-UNEP si prin intermediul altor initiative bilaterale, la care participa 12 tari si implementeaza activitati comune. Elementul de baza este sistemul de management al cunostintelor, ce asigura accesul liber la expertii/competentele de Producere mai Pura din regiune (http://www.produccionmaslimpia-la.net/), elaborat cu sprijinul Guvernelor Elvetiei si Austriei.
Centrele Nationale de Producere mai Pura (NCPC) din Africa au ghidat procesele regionale de institutionalizare a Producerii si Consumului Durabil (SCP). Centrele Nationale de Producere mai Pura au servit drept instrumente pentru infiintarea Mesei Rotunde cu tematica Producere si Consum Durabil in Africa (ARSCP). Serviciile de secretariat fiind prestate de catre Centrul de Producere mai Pura din Tanzania. ARSCP a elaborat Programul African de SCP pe un cadru de 10 ani, aprobat de Consiliul Ministerial al Mediului din Africa. Acest program include activitati in 4 sectoare prioritare: energie; apa si salubrizare; dezvoltarea sectorului industrial, rezidential si urban durabil. Aditional, NCPC din Egipt si Mozambic au elaborat pentru orasele sale planuri de Producere si Consum Durabil.
In mod similar NCPC din Asia a adus aportul facilitand Masa Rotunda cu tematica Producerii si Consumului Durabil pentru Regiunea Pacifica din Asia (APRSCP). NCPC si alte institutii din 9 tari asiatice au colaborat in cadrul unui proiect de 3 ani ce a demonstrat aplicarea metodelor Producerii mai Pure cu scopul economisirii energiei si reducerii gazelor cu efect de sera in 5 sectoare: producerea hirtiei si pastei de lemn; ciment; fier si otel; substante chimice si articole de ceramica. Reducerea emiterii gazelor cu efect de sera a fost inregistrata/verificata la 38 proiecte demonstrative la uzine, ceia ce a cumulat mai mult de 1 milion de tone de CO2-eq anual ( www.energyefficiencyasia.org ).